passato

- Poetry of movement, image and a dictaphone


"Moment just after forgetting and before remembering"


A study of the deconstructed time and space; the characteristics of remembering, forgetting and expectations through layers of image, sound and movement.


Passato is an Italian word describing:

Il Passato = 1) past 2) gone bye 3) former 4) puree or soup

La Passata = 1) passage 2) glance or look 3) a coat or brush of something 4) puree or soup


Crew: Concept, Dance, Video editing and Sound Scape (dictaphone): Riikka Theresa Innanen

8mm Film: Katharina Pöhlmann


Technical Requirements: 1 video beamer with DVD player and light flooring.PASSATO

- Sanelukoneen,liikkeen ja kuvan runoutta

"Hetki ennen muistamista ja juuri unohtamisen jälkeen"


Teos on tutkielma ajan ja paikan dekonstruktiosta, muistamisen, unohtamisen ja oletuksen luonteesta kuvan, äänen ja liikkeen kerrostumien kautta.


Italiankielinen sana Passato tarkoittaa:

Il Passato = 1) kulunut 2) menneisyys 3) mennyt aikamuoto 4) Sose

La Passata = lyhyt kestoinen tapahtuma 1) pyyhkäisy 2) silittää 3) vilkaisu 4) Sose


Työryhmä:

Konsepti, Tanssi, Videoleikkaus ja äänikollaasi (sanelukone): Riikka Theresa Innanen

8mm Filmi materiaalin kuvaus ja ohjaus: Katharina Pöhlmann


Tekniset vaatimukset:  1 videotykki ja DVD soitin. Vaalea lattia.