RED DOOR

 

Description:

In this piece, focuses such as Time, Silence and Transformation, create a journey in the unknown rooms of the Mind and manifest it though movement, sound and kinesthetic resonance. 

While scouting in the unseen, the question remains: who's subconscious is Piece of Ginger exploring - their own or a collective...


Kuvaus:

Tässä kevyessä ja viehkeässä teoksessa Ajan, Hiljaisuuden ja Transformaation fokukset avaavat ovia mielen eri huoneisiin. Kokemus manifestoituu äänen, liikkeen ja kinesteettisen resonaation kautta kollektiivisesti koettavaksi. Teoksen hengessä leijuu myös kysymys kenen alitajuntaa Piece of Ginger tekee näkyväksi - omaa vai yhteisön...


Piece of Ginger i.e

Elena Kakaliagou & Riikka Theresa Innanen