Mihin taidetta tarvitaan?


Tilaa pysähtyä ja reflektoida elämänmenoa. Sitä koreografi Riikka Theresa Innanen haluaa luoda ja tarjota meille taiteensa kautta.


Ohjelmaton aika on vähissä ihmisten elämässä. On helppoa täyttää tauot viihteellä ja pätkäinfolla. Ehkä, tiedostamattamme, emme aina edes halua pysähtyä huomaamaan levottomuuttamme. On kivempaa, tai ainakin yksinkertaisempaa suunnata huomiomme johonkin hetkelliseen.


Moni ei jaksa eikä ehdi kysyä itseltään niitä tärkeimpiä kysymyksiä; Mihin yhteiskunta on menossa? Mihin minä olen menossa? Mihin haluan olla menossa?


Taide on muutakin kuin kirsikka kakun päällä, sanoo koreografi Riikka Theresa Innanen.


Innanen, joka on toiminut tanssialalla lähes kaksi vuosikymmentä vuotta, jatkokouluttautuu tällä hetkellä Aalto yliopistossa. Opintojen kautta hän laajentaa rekisteriään, ja kysyy itseltään mitä tarkoittaa olla taiteilija ja kansalainen yhteiskunnassa.


Yksi vastaus on, että hän haluaa esittää hankalia kysymyksiä, ja luoda tilaa tärkeiden kysymysten prosessoinnille ja keskustelulle.


Hän katsoo yhteiskuntaa koreografin silmin. Kaupunkitilakin on koreografoitu. On olemassa suunniteltuja reittejä ja kuvioita, joita moni meistä noudattaa päivittäin tiedostamatta niiden olemassaoloa. Poikkeamalla koreografiasta ja lakkaamalla liikkumasta samaan tahtiin kuin muut voi saada aikaan uusia ajatuksia.


Tässä dokumentissa näemme m.m. ylistyksen muoville, vierailun paikan päällä Hanhikivellä ja keskustelua Fennovoiman ja Rosatomin ydinvoimahankeesta, elektromagneettisen sätelyn kuuntelua erikoiskuulokkeilla Helsingin keskustassa sekä vähän tanssiakin.


Dokumenttin kuvaukset alkoivat lokakuussa 2015. Runsas puoli vuotta on kulunut. Lause, jonka Riikka Theresa Innanen sanoi silloin ensimmäisessä haastattelussa, tuntuu nyt vielä paljon ajankohtaisemmalta: Tuntuu siltä, että kaikki millä on arvoa on myytävänä tämän päivän Suomessa.Ohjaus: Barbro Björkfelt

---------------------------------


Vad är konst bra för?

En dokumentär om koreografen Riikka Theresa Innanen


Yle Fem 20.5 kl 20

Yle TV Finland 21.5 kl 15.25

Yle Areena: http://areena.yle.fi/1-2467067

längd 28'30"
Utrymme för att stanna upp och undersöka vad det egentligen är som sker, både privat och i samhället – det vill koreografen Riikka Theresa Innanen erbjuda med sin konst.Oprogrammerad tid är bristvara just nu. En kort paus är lätt att fylla med underhållning och snuttinfo. Inuti oss kanske finns en oro eller rastlöshet som gör att vi omedvetet inte ens vill stanna upp.


Många orkar eller hinner inte engagera sig i de riktigt stora och angelägna frågorna; vart är samhället på väg? Vart är jag på väg? Vart vill jag vara på väg?


Innanen, som varit aktiv inom danskonsten i över två decennier, vidareutbildar sig för tillfället på Aaltouniversitetet.

Genom studierna utvidgar hon sitt register och frågar sig vad det betyder att vara konstnär som samhällsmedborgare.


Ett svar är att hon vill ställa de besvärligaste frågorna och öppna upp möjligheter till reflektion, processering och diskussion.


Hon tittar med en koreografs ögon på samhället. Också stadsrummet är koreograferat. Det finns uttänkta rörelsemönster som de flesta av oss följer varje dag utan att tänka på att de finns.

Genom att avvika från koreografin och sluta gå i samma takt som strömmen kan man skapa utrymme för nya tankar.I den här dokumentären får vi bl.a ta del av en hyllning till plast, ett besök på plats samt diskussion kring Fennovoimas och Rosatoms kärnkraftsbygge i Hanhikivi, avlyssning av elektromagnetisk strålning med specialbyggda lurar och även lite dans.


Dokumentären började spelas in i oktober 2015. En mening som Riikka Theresa Innanen uttalade i den första intervjun som gjordes då verkar ännu mycket mer aktuell nu, ett drygt halvår senare: Det känns som om allt av värde var till salu i dagens Finland.Regi: Barbro Björkfelt

-----------------


What is art good for?

A documentary about choreographer Riikka Theresa Innanen


Five YLE Friday 20.5.2016 at 20

Yle TV Finland Sat 21.5.2016 15.25

Yle Areena: http://areena.yle.fi/1-2467067

Length 28'30 "
Space to stop and investigate what is really taking place, both privately and in the community - that is what choreographer Riikka Theresa Innanen wants to create and offer with her art.


Unprogrammed time is in short supply right now. A short break is easy to fill with entertainment and distraction. Our inner restlessness might make us unconsciously not even want to stop and reflect.

Many do not have the energy or time to engage in the really of big and urgent issues; where is society going? Where am I going? Where would I be going?


Innanen, who has been active in dance for nearly two decades, is further educating her self at Aalto University.

Through the studies she wants to expand her range, and ask what it means to be an active artist citizen in society.


One answer is that she wants to ask the most difficult questions, and open up opportunities for reflection, processing and discussion.


She looks at society with a the eyes of a choreographer: Urban space is choreographed. There are preassigned patterns of movement that most of us follow every day without thinking about them.

By departing from this choreography and stoping from going at the same rate as the dominant currents, one can create space for new thoughts.In this documentary we will among others take part in a tribute to plastic, a visit to Hanhikivi and discussion on planned nuclear power by Fennovoima and Rosa Tom, experience the caustic reality of electromagnetic radiation with purpose-built handset, and even a bit of dancing.


The documentary began to be recorded in October 2015. A sentence voiced by Riikka Theresa Innanen in the first interview seems even more relevant now, half a year later: It feels like everything of value is for sale in todays Finland.Director: Barbro Björkfelt
Vad är konst bra för?

A documentary about

choreographer Riikka Theresa Innanen

Why art?

Yle fem 20.5 klo 20

Yle TV Finland 21.5.2016 klo 15.25

Yle Areena: http://areena.yle.fi/1-2467067


Director: Barbro Björkfelt

Camera and Editing: Ville Tanttu

duration 28'30"